Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Chào Đón Thất Tịch

29/08/2020

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Chào Đón Thất Tịch

 

 

Kiếm Giả thân mến, VyVy xin được giới thiệu đến các Kiếm Giả Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt nhân ngày Thất Tịch từ 25/8 đến ngày 01/9 như sau:

I. Chuỗi sự kiện từ 29/8 - 01/9

1. Nạp Liên Tục 4 ngày mỗi ngày 500 KNB

 • Thời gian: Từ 29/08-01/09
 • Phạm vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Trong Thời Gian Sự Kiện, mỗi ngày tích nạp 500KNB trở lên nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn
 • Phần Thưởng : Thần Thú Thánh Tượng, nguyên liệu,....

2. Nạp Liên Tục 4 ngày mỗi ngày 6500 KNB

 • Thời gian: Từ 29/08-01/09
 • Phạm vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Trong Thời Gian Sự Kiện, mỗi ngày tích nạp 6500KNB trở lên nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn
 • Phần Thưởng : Đá Thức Tỉnh Thần, nguyên liệu,....

3. Liên Đăng Cầu

 • Thời gian: Từ 29/08-30/08
 • Phạm vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đạt mốc chọn thưởng siêu hấp dẫn
 • Phần Thưởng : Luyện Khí Thạch Thần, Thần Giám Ngọc Bội,....

4. Tham Bảo Giờ Vàng

 • Thời gian: Từ 30/08- 01/09
 • Phạm vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Kiếm Giả tham gia thám bảo để nhận phần quà phong phú
 • Phần Thưởng : Toạ Kỵ Nguyệt Cung, Thần Giám Siêu Cấp, Nguyên Liệu,....

 

II. Chuỗi sự kiện từ 25/8 - 30/8

1. Sự Kiện Thăng Tài

 • Thời gian: 25/08-27/08
 • Phạm Vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Kiếm Giả tích nạp đạt mốc sẽ nhận lượt quay, tiêu KNB để quay và nhận hoàn lợi tương ứng tỷ lệ quay được

2. Thám Bảo Giờ Vàng Nhận Phi Dực Tinh Thước

 • Thời gian: 25/08-27/08
 • Phạm Vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Kiếm Giả tham gia thám bảo để nhận phần quà phong phú
 • Phần thưởng: Phi Dực Tinh Thước, Thần Giám Siêu Cấp, Nguyên Liệu

3. Sự Kiện Yêu Say

 • Thời gian: 25/08-27/08
 • Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Kiếm Giả tích lũy đăng nhập nhận thêm quà, có thể cưới lại loại hôn lễ đã ly hôn mùa trư
 • Phần thưởng: Danh hiệu, Chồng, Vợ Mới 

4. Đăng Nhập Liên Tục

 • Thời gian:Từ ngày 25/08-27/08
 • Phạm vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Đăng nhập liên tục nhận nhiều phần quà hấp dẫn
 • Phần thưởng: Danh Hiệu Bỉ Dực Song Phi, Nguyên Liệu..

5. Đổi Giờ Vàng

 • Thời gian: từ 25/08-28/08
 • Phạm vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, đổi nguyên liệu thu thập từ hoạt động lấy nguyên liệu và thời trang hiếm
 • Phần Thưởng: Tọa Kỵ Ngân Hà Thiên Thu, Thời Trang Túy Vũ Thanh Hoa, nguyên liệu hiếm

6. : Nạp Liên Tục 4 ngày mỗi ngày 500 KNB

 • Thời gian: từ 25/08-28/08: 
 • Phạm vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Trong Thời Gian Sự Kiện, mỗi ngày tích nạp 500KNB trở lên nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn
 • Phần Thưởng : Khí Hải Tâm Chức Tinh Châu, nguyên liệu,....

7. Nạp Liên Tục 4 ngày mỗi ngày 6500 KNB 

 • Thời gian: Từ 25/08-28/08.
 • Nội dung: Trong Thời Gian Sự Kiện, mỗi ngày tích nạp 6500KNB trở lên nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn
 • Phần thưởng: Kiếm Phách Tâm Nhiễm Hà Kiều, nguyên liệu.....

8. Sự kiện Sôi Nổi Giờ Vàng

 • Thời gian: Từ 25/08-27/08
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày, tham gia sự kiện vận hành để sở hữu vật phẩm hấp dẫn.

9. Miêu Ốc Tham Bảo

 • Thời gian: Từ 28/08-30/08.
 • Phạm vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Mỗi lần cho Tiểu Miêu ăn sẽ nhận được 1 phần quà trong dãy quà, quà đã nhận rồi không thể nhận lại nữa..
 • Phần thưởng: Hoa Nhan Lăng Trần, Phi Dực Thanh Loan Chiến Kỳ, Kiếm Phách Hoa Nhan Kiếm Vũ,...

10. Tranh Mua Giờ Vàng

 • Thời gian: Từ 28/08-30/08
 • Phạm vi: Dành cho server mở 8 ngày trở lên
 • Nội dung: Trong Thời Gian Sự Kiện, Giảm Giá Cực Sâu Các Vật Phẩm Hiếm
 • Phần Thưởng : Thiên Vương Biệt Cơ, Tiên Bội Đỏ,Trang Bị Thần Thú Đặc Hiệu (Đỏ),....

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ