Tải Game

[Ưu đãi nạp Thóc và Funcard] Ngày Vàng Tháng Đẹp - Mừng Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân

08/07/2020

Ngày Vàng Tháng Đẹp - Mừng Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân 


VyVy xin gửi sự kiện ưu đãi nạp đạt mốc tặng thêm các phần quà vô cùng hấp dẫn cho các Kiếm Giả.

Hình Thức Nạp: Funcard - Nạp Thóc
Phạm vi áp dụng: Tất cả người chơi tại các máy chủ
Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 07/07 đến 23h59' ngày 09/07
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Kiếm Giả tích lũy nạp đạt mốc cao nhất nào sẽ nhận quà mốc tương ứng và không nhận các mốc thấp hơn
Chi tiết các gói quà: 

** Vật Phẩm Rương Đồ Thủ : Sẽ mở ra trang bị Khóa như sau:

  • Cấp Thế Giới dưới cấp 259 có thể Nhận Rương Đồ Thủ Đỏ 3* Bậc 7*1
  • Cấp Thế Giới khoảng cấp 260-299 có thể Nhận Rương Đồ Thủ Đỏ 3* Bậc 8*1
  • Cấp Thế Giới khoảng cấp 300-349 có thể Nhận Rương Đồ Thủ Đỏ 3* Bậc 9*1
  • Cấp Thế Giới khoảng cấp 350-399 có thể Nhận Rương Đồ Thủ Đỏ 3* Bậc 10*1
  • Cấp Thế Giới khoảng  cấp 400-449 có thể Nhận Rương Đồ Thủ Đỏ 3* Bậc 11*1
  • Cấp Thế Giới khoảng  cấp 450-499 có thể Nhận Rương Đồ Thủ Đỏ 3* Bậc 12*1
  • Cấp Thế Giới khoảng  cấp 500 có thể Nhận Rương Đồ Thủ Đỏ 3* Bậc 13*1

Lưu ý:
- Kết thúc sự kiện, tích lũy nạp đạt đến mốc nào sẽ nhận quà mốc tương ứng và không nhận các mốc thấp hơn.
- Quà tích lũy nạp của sự kiện sẽ được gửi trong vòng 72h kể từ khi kết thúc sự kiện.  
- Tất cả vật phẩm nhận được sẽ khóa.

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ