Tải Game

[HOT] Ưu Đãi Đặc Biệt Tuần Lễ Vàng

19/06/2020

Kiếm Giả thân mến,

Để tri ân tới các Kiếm Giả đã luôn ủng hộ Kiếm Hồn 3D trong suốt thời gian qua. BQT xin gửi tới Huynh, Tỷ sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Tuần Lễ Vàng như sau:

Nội Dung: Nạp tích lũy đạt mốc nhận thêm quà

Phạm Vi: Chỉ áp dụng với 2 hình thức nạp là Nạp Funcard - Nạp Thóc

Thời Gian: 00:05 ngày 20/6 đến 23h59' ngày 23/6

Chi Tiết Ưu Đãi:

Ưu Đãi Đặc Biệt Tuần Lễ Vàng
Mốc Tích Lũy KNB Quà 1 Quà 2 Quà 3
500

Rương Mảnh Vạn Năng*5

Thuốc x2 EXP*1

Thần Tàng Lệnh*2

1.500

Hoán Thần Phù*9

Thuốc x3 EXP*2

Thần Tàng Lệnh*2

2.500

Mảnh Đá Thức Tỉnh Thần*5

Phiếu Hắc Ngục*1

Thần Tàng Lệnh*4

5.000

Phiên Thiên Ấn*1

Phiếu Hắc Ngục*2

Thần Tàng Lệnh*4

10.000

Khiếu Nguyệt Thiên Lang*1

Hoàng Kim Tàng Bảo Đồ*1

Thần Tàng Lệnh*6

25.000

Ngọc Đỏ Cấp 6*1

Hoàng Kim Tàng Bảo Đồ*2

Thần Tàng Lệnh*6

50.000

Luyện Khí Thạch - Thần*3

Hoàng Kim Tàng Bảo Đồ*3

Thần Tàng Lệnh*8

100.000

Nguyệt Cung*1

Hoàng Kim Tàng Bảo Đồ*4

Thần Tàng Lệnh*8

200.000

Phi Dực Thiên Sứ*1

Hoàng Kim Tàng Bảo Đồ*5

Thần Tàng Lệnh*15

300.000

Thất Bảo Lưu Ly Tán

Hoàng Kim Tàng Bảo Đồ*6

Thần Tàng Lệnh*20

 

**Lưu ý:

- Kết thúc sự kiện, tích lũy nạp đạt đến mốc nào sẽ nhận quà mốc tương ứng và không nhận các mốc thấp hơn.
- Quà tích lũy nạp của sự kiện sẽ được gửi trong vòng 72h kể từ khi kết thúc sự kiện.

 

BQT Kiếm Hồn 3D Kính Bút

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ